Pliki do pobrania

ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH


TABELA OPŁAT I PROWIZJI
 

PRZENIESIENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

 • Informacja o trybie przeniesienia rachunku płatniczego – zobacz
 • Wniosek o przeniesienie rachunku – zobacz


DOKUMENTY DOTYCZĄCE OPŁAT

 • Dokument dotyczący opłat Nowe Super Konto –  zobacz
 • Dokument dotyczący opłat Konto Tradycyjne – zobacz
 • Dokument dotyczący opłat Konto Proste – zobacz
 • Dokument dotyczący opłat eKONTO – zobacz
 • Dokument dotyczący opłat Konto Kredytowe –zobacz
 • Dokument dotyczący opłat ROR eROR –zobacz
 • Dokument dotyczący opłat Podstawowy rachunek płatniczy – zobacz
 • Dokument dotyczący opłat ROR Super Konto –zobacz
 • Dokument dotyczący opłat ROR Uniwersalny – zobacz
 • Dokument dotyczący opłat ROR Złoty – zobacz
 • Dokument dotyczący opłat – objaśnienie pojęć – zobacz
 • Broszura informacyjna dotycząca praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich – zobacz

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

 • Wniosek o otwarcie podstawowego rachunku płatniczego – zobacz


INFORMACJA O WYSOKOŚCI STÓP PROCENTOWYCH


TABELA OPROCENTOWANIA A’VISTA, LOKAT I RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA


 
PSD2

 • Informacja ogólna – zobacz
 • Streszczenie dokumentacji technicznej – zobacz
 • Formularz zgłoszenia problemu technicznego – zobacz


REGULAMINY PROMOCJI I KONKURSÓW