Kontakt

SKOK Ziemi Rybnickiej

  • NIP: 6421008746
    REGON: 271992796
    KRS: 0000058775

Inspektor ochrony danych osobowych: Monika Surma

napisz do nas

Informujemy, że kontaktując się z nami drogą mailową, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziei Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach, stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. Informujemy również, że wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem inspektor@skokzr.pl.

Będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegającego na zapewnieniu komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej, naszymi kontrahentami i wszystkimi innymi osobami korzystającymi z elektronicznej formy kontaktu z nami. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Tobie odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane jedynie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.