fbpx
ubezpieczenia-skok-ziemi-rybnickiej

Ubezpieczenia

Mieszkaniowe, NNW, podróżne, komunikacyjne.

SALTUS Ubezpieczenia

Gdy posiadasz lub ubiegasz się o kredyt przewyższający kwotę 100 tys zł, na minimum 5 lat, to ubezpieczenie, którego potrzebujesz. Zapewnia ono spłatę zadłużenia w przypadku zgonu Pożyczkobiorcy. Minimalna suma ubezpieczenia to 50 000,00 zł, maksymalna suma równa jest wartości udzielonego kredytu.

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz: msurma@skokziemryb.com.pl

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Chwilówka jest zabezpieczeniem spłaty krótkoterminowej pożyczki tzw. ?chwilówki? na wypadek zgonu Pożyczkobiorcy.

Z ubezpieczenia może skorzystać każdy bez względu na wiek.

Dla naszych Członków mamy do wyboru 5 wariantów sumy ubezpieczenia:

 • 500,00 zł
 • 1 000,00 zł
 • 2 000,00 zł
 • 3 000,00 zł
 • 5 000,00 zł

Składkę płacisz raz a ubezpieczenie obejmuje wszystkie ?chwilówki? do wysokości sumy ubezpieczenia, które będą wypłacane w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej, tj. przez okres 12 m-cy.

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia nawet w trakcie trwania umowy pożyczki chwilowej !
To od Ciebie zależy, jaką polisę wybierzesz.

W razie pytań prosimy o kontakt: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

Przedmiotem ubezpieczenia OPTIMUM MAX jest życie lub zdrowie:

– Ubezpieczonego

– dziecka Ubezpieczonego

– małżonka Ubezpieczonego

– rodziców lub teściów Ubezpieczonego

 

Ubezpieczenie obejmuje w zależności od danej oferty, ubezpieczenia na wypadek zgonów, urodzeń, wypadków, pobytu w szpitalu w wyniku NNW.

 

W SKOK Ziemi Rybnickiej obowiązuje siedem polis, różniących się składką, zakresem ubezpieczenia oraz wysokością świadczeń.

 

Optimum MAX Singel

SU 5000,00 zł – 13,00 zł (miesięcznie)

 

Optimum MAX Singel Bis

SU 7000,00 zł – 23,80 zł (miesięcznie)

 

Optimum MAX Duo

SU 5000,00 zł – 25,50 zł (miesięcznie)

Celem ubezpieczenia jest gromadzenie oszczędności na IKE oraz zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci Oszczędzającego.
Zaletą ubezpieczenia jest:
– nieopodatkowany zysk z inwestycji ( brak podatku  „Belki”) od wartości limitu na dany rok.
– wpłacasz środki kiedy chcesz i ile chcesz
– minimalna kwota pierwszej wpłaty to TYLKO 50,00 zł

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz : msurma@skokziemryb.com.pl

Główny cel ubezpieczenia: Indywidualne Ubezpieczenie na Życie TWOJA LINIA, ma na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązań z tytułu umowy linii pożyczkowej na wypadek śmierci pożyczkobiorcy (Ubezpieczonego).

Zakres ochrony ubezpieczeniowej: Obejmuje śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie ubezpieczenia.

Opis świadczeń przysługujących klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia

 

 • Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem § 4 i § 5 OWU, wypłaca się Uposażonym lub w przypadku ich braku innym osobom uprawnionym z umowy ubezpieczenia.
 • Jeżeli śmierć Ubezpieczonego została spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem, dodatkowe świadczenie wypłacone zostanie w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 4 i § 5 OWU.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Napisz: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

Główny cel ubezpieczenia: Indywidualne Ubezpieczenie na Życie TWOJA PROMESA ma na celu zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek śmierci

pożyczkobiorcy (Ubezpieczonego).

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Obejmuje śmierć Ubezpieczonego, która nastąpiła w okresie ubezpieczenia.

 

Opis świadczeń przysługujących klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia

 • Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego, w kwocie zgodnej na dzień śmierci
 • Ubezpieczonego z zadłużeniem wskazanym w pierwotnym harmonogramie spłat pożyczki, z zastrzeżeniem § 4 i § 5 OWU, wypłaca się Uposażonym lub w przypadku ich braku innym osobom uprawnionym z umowy ubezpieczenia

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Napisz: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

TWOJA CHWILÓWKA to indywidualne ubezpieczenie dla członków SKOK korzystających z pożyczek-chwilówek, które ma na celu zabezpieczenie spłaty należności na wypadek śmierci pożyczkobiorcy

 • bez ograniczeń wiekowych
 • solidne zabezpieczenie domowego budżetu
 • brak karencji

Szczegóły:

 • ubezpieczenie TWOJA CHWILÓWKA dostępne w opcji miesięcznej
 • stała ochrona – składka za jednego ubezpieczonego płatna jest jednorazowo za miesięczny okres ubezpieczenia
 • rodzina ubezpieczonego otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec SKOK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – TWOJA CHWILÓWKA / M (0,28 MB)

Polisa IKS grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Członków SKOK.
Proponujemy następujące sumy ubezpieczenia:

10 000,00 zł – 3,00 zł
20 000,00 zł – 6,00 zł
30 000,00 zł – 9,00 zł
40 000,00 zł – 12,00 zł
50 000,00 zł – 15,00 zł

 

Jeżeli nie masz jeszcze ukończonych 75 lat, przyjdź i skorzystaj z naszej oferty !!!

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już od następnego dnia po podpisaniu deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz : msurma@skokziemryb.com.pl

Ubezpieczenie utraty dokumentów – obejmuje koszty odtworzenia nowych dokumentów takich jak :

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • dowód rejestracyjny,
 • paszport ubezpieczonego
 • karta płatnicza VISA / MASTERCARD (wydanej przez KSKOK)

stanowiących własność lub współwłasność Ubezpieczonego, utraconych w wyniku kradzieży lub rozboju.
Składka to tylko 2,90 zł miesięcznie, odszkodowanie wypłacane jest do kwoty 500 zł.
Możliwość zawarcia ubezpieczenia tylko na okres 1 miesiąca !

Chcesz dowiedzieć się więcej napisz: msurma@skokziemryb.com.pl

Ubezpieczenie obejmuje : leczenie i transport medyczny za pomocą assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków,utratę i uszkodzenia bagażu, odpowiedzialność cywilną

W razie pytań prosimy o kontakt: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

Elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb np.
– trwałe inwalidztwo (MINI) lub uszczerbek na zdrowiu w NNW (MIDI lub MAXI)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW
– śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w ruchu komunikacyjnym
– obcje dodatkowem.in. z tytułu:
– pobytu w szpitalu w wyniku NNW
– całkowitej niezdolności do pracy w NNW
– amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

W razie pytań prosimy o kontakt: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

Przedmiotem ubezpieczenia są: dom jednorodzinny
– dom jednorodzinny w budowie
– mieszkanie
– domek letniskowy
– nagrobek
– kolektory słoneczne
– stałe elementy wyposażenia domu lub mieszkania (np. Drzwi, podłogi,wbudowane na stałe meble)
– OC w życiu prywatnym ( odpowiedzialność m.in. za szkody spowodowane zalaniem sąsiada, wyrządzone przez dzieci i zwierzęta)
– ruchomości domowe (np. sprzęt elektroniczny, urządzenia domowe)
– szyby od stłuczenia lub pęknięcia (okienne, drzwiowe,jak również płytę grzewczą)
– siebie i domowników od NNW
– ryzyko dewastacji mienia
– budynki gospodarcze i zewnętrzne elementy anteny satelitarnej

W razie pytań prosimy o kontakt: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

Główny cel ubezpieczenia : Indywidualne Ubezpieczenie TWÓJ WALOR ma charakter ochronny.

 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu,
 • całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ryzyko z tytułu śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu obejmuje swoim zakresem wyłącznie osoby, które w dniu zawierania umowy ubezpieczenia

nie ukończyły 75 roku życia.

 

Opis świadczeń przysługujących klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia

 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego – wypłacane jest osobie uprawnionej,
 • świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu – wypłacane jest osobie uprawnionej,
 • świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wypłacane jest Ubezpieczonemu,
 • świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku – wypłacane jest Ubezpieczonemu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Napisz: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

Główny cel ubezpieczenia: Indywidualne ubezpieczenie TWOJA POSADA ma charakter ochronny.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej: Utrata pracy przez Ubezpieczonego, jeżeli utrata pracy nastąpiła w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że Ubezpieczony zarejestrował się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy na terenie RP i uzyskał status bezrobotnego.

Opis odszkodowań przysługujących klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia:

 • Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej wysokości 6 rat pożyczki (kapitał i odsetki), zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat
  pożyczki, przypadających bezpośrednio po dacie rejestracji w Urzędzie Pracy na terenie RP.
 • Jeżeli zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat pożyczki pozostało mniej niż 6 rat pożyczki (kapitał i odsetki), Towarzystwo wypłacaodszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości pozostałych rat, przypadających bezpośrednio po dacie rejestracji w Urzędzie Pracy naterenie RP.
 • Warunkiem wypłaty odszkodowania z tytułu kolejnej utraty pracy w okresie ubezpieczenia jest co najmniej 3-miesięczny okres nieprzerwanegozatrudnienia Ubezpieczonego – na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony dłuższy niż rok – liczony od zakończenia okresu za który wypłacono odszkodowanie z tytułu poprzedniej utraty pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej ? Napisz: ubezpieczenia@skokziemryb.pl

STU Ergo Hestia

MTU Grupa Ergo Hestia

oferuje ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC,
 • AC ( mini , maxi)
 • NNW
 • Assistance
 • Zielona karta

MTU Grupa Ergo Hestia – to:

 • nowe i tańsze ubezpieczenia dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta,
 • nowy system zniżek

Przyjdź lub zadzwoń do SKOK a wyliczymy składkę specjalnie dla Ciebie !!!!

Link4

OC – ubezpieczenie obowiązkowe (w pakiecie z OC Program pomocy z autem zastępczym i assistance opony) gwarantujące:
-pomoc drogową, średnio w 30 minut, na terenie całej Polski
-w razie wypadku, naprawa pojazdu na miejscu lub holowanie do 100 km, do wskazanego przez Link4 warsztatu
-samochód zastępczy do 3 dni, w sytuacji wypadku lub kradzieży
-pomoc w razie uszkodzenia opony

 

AUTOCASCO:
-maksymalna suma ubezpieczenia:
-300 000 złstała suma ubezpieczenia dla samochodów nawet do 7 lat, tzn. przy wyborze tej opcji odszkodowanie zostanie wypłacone w oparciu o wartość auta ustaloną przy zawarciu umowy ubezpieczenia
-części oryginalne, nawet do 10-letniego samochodu (w wariancie: Warsztat)
-brak konsumpcji sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wartość wypłaconego odszkodowania
dla pojazdów do 15 lat

 

SMARTCASCO:
-w zależności od wybranego zakresu chroni od żywiołów, szkody całkowitej lub kradzieży
-dla pojazdów o wartości do 40 000 zł

 

ASSISTANCE, ASSISTANCE PLUS, ASSISTANCE KOMFORT:
-pomoc na miejscu zdarzenia lub holowanie po wypadku/awarii – bez limitu na terenie Polski, do 500 km na terenie Europy
-dostarczenie paliwa
-samochód zastępczy po kradzieży lub wypadku nawet do 10 dni, a po awarii – do 5 dni

 

KLUCZYKI PLUS:
-odszkodowanie w sytuacji kradzieży kluczyków lub tablic rejestracyjnych
-odszkodowanie z tytułu kradzieży lub zagubienia dowodu rejestracyjnego

 

UBEZPIECZENIE SZYB:
-naprawa lub wymiana uszkodzonych szyb do kwoty 3 000 zł na jedno zdarzenie (bez limitu zdarzeń w ciągu roku)
-szeroki zakres ubezpieczenia: od zdarzeń losowych po akty wandalizmu

 

MINI FLOTA:
-dla każdej osoby fizycznej lub prawnej, która posiada lub użytkuje pojazdy w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
-dopuszczalna liczba pojazdów: 1 do 20
-specjalny pakiet dla aut w leasingu

 

Przyjdź lub zadzwoń do SKOK a wyliczymy składkę specjalnie dla Ciebie !!!!

Czy możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami w najbliższej placówce lub prześlij zapytanie.