fbpx
SKOK Ziemi Rybnickiej
Blisko Ciebie od 25 lat

Aktualności

Oferta sprzedaży wierzytelności

Oferta i warunki sprzedaży wierzytelności

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dot. badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach, którego obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czytaj więcej