NBP: zmiana stóp procentowych od 08.03.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej informuje, iż od 8 marca 2022 roku obowiązujące stopy procentowe wynoszą:

  • stopa lombardowa NBP: 4,00%
  • stopa referencyjna NBP: 3,00%
  • odsetki ustawowe: 7,00%
  • odsetki ustawowe za opóźnienie: 9,00%
  • odsetki maksymalne: 14,00%
  • odsetki maksymalne za opóźnienie: 18,00%