Przelewy zagraniczne

Postępowanie z poleceniami wypłaty z zagranicy na rzecz członków SKOK.

Na zleceniach przelewu uwidacznia się następujące dane:
– adresat: imię, nazwisko i adres członka SKOK
– rachunek adresata – numer rachunku w formacie IBAN składający się z dwuliterowego kodu Polski PL oraz numeru rachunku członka w SKOK (np. PL 23 7999 9995 0123 4567 8910 0001)
– kod BIC (SWIFT) – WBKPPLPP międzynarodowy identyfikator banku
– tytułem – tytuł przelewu środków na rachunek członka SKOK

Kwota zlecenia jest automatycznie przewalutowana (przeliczana na złote według kursu kupna walut obcych, obowiązującego w KSKOK w dniu daty waluty zlecenia płatniczego).
Kursy kupna walut KSKOK publikowane są na stronie: www.skok.pl

Kod BIC (SWIFT) – ang. Business Identifier Code – to międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT. BIC zawiera 8 lub 11 znaków alfanumerycznych, na które składają się:

  • Unikalny identyfikator instytucji (4 znaki); kod kraju według normy ISO 3166-1 (2 znaki);
  • kod lokalizacji (2 znaki);
  • opcjonalny identyfikator oddziału danej instytucji (3 znaki) lub kod “XXX” oznaczający centralę.