Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

ikona

uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku)

ikona

śmierć ubezpieczonego w NNW

ikona

śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym

ikona

elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb

Niektórych sytuacji losowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć. Możemy mieć wpływ na to, jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Warto mieć ochronę na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
  – pobytu w szpitalu w NNW
  – całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW
  – NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  – śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  – odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową