Ubezpieczenia majątkowe

ikona

ubezpieczenie domów

ikona

ubezpieczenie mieszkań

ikona

ubezpieczenie utraty dokumentów

Ubezpiecz swój majątek, na który pracowałeś latami, który tworzysz na bieżąco. Zadbaj o solidną ochronę dorobku całego życia przed skutkami nieoczekiwanych zdarzeń.

UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH “MÓJ DOM”

Co możesz ubezpieczyć?

 • mieszkanie lub dom jednorodzinny wraz ze stałe elementy wyposażenia (np.: drzwi, podłogi, wbudowane na stałe meble)
 • ruchomości domowe (np.: sprzęt elektroniczny, urządzenia domowe)
 • dom jednorodzinny w budowie
 • zewnętrzne stałe elementy domu lub mieszkania (np. anteny satelitarne, kolektory słoneczne, markizy)
 • OC Twoje lub domowników (np. gdy Twoje dziecko przypadkiem stłucze szybę sąsiadowi)

a dodatkowo:

 • domek letniskowy, nagrobek, budynki gospodarcze, zewnętrzne elementy anteny satelitarnej lub kolektory słoneczne
 • szyby od stłuczenia lub pęknięcia (okienne, drzwiowe, jak również płytę grzewczą)
 • siebie i domowników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ryzyko dewastacji mienia

UBEZPIECZENIE UTRATY DOKUMENTÓW:

 • przedmiotem ubezpieczenia są koszty odtworzenia (koszty wykonania duplikatów lub wykonania nowych) dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego do pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność Ubezpieczonego oraz paszportu i karty wydanej przez SKOK
 • towarzystwo ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub kradzieży zwykłej
 • odszkodowanie w wysokości 500 zł, nawet gdy koszt odtworzenia dokumentów będzie niższy
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia na krótki okres czasu – nawet na okres 1 miesiąca
 • rezygnacja z usługi w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów