Zalety rachunku systematycznego-oszczędzania

Rachunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą oszczędzać zarówno małe, jak i duże kwoty.

  • dowolna wysokości wpłacanej kwoty – już od 10 zł
  • sam decydujesz o odnawialności rachunku
  • możliwość posiadania rachunku bez utraty odsetek przy wcześniejszym zakończeniu umowy

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl