Rachunek A’vista

ikona

wysokie oprocentowanie 3,13%

ikona

miesięczna kapitalizacja odsetek

ikona

wygodny dostęp przez bankowość elektroniczną eSKOK oraz aplikację mobilną mSKOK

ikona

wypłaty bez utraty naliczonych odsetek

Atrakcyjny i elastyczny rachunek oszczędnościowy bez oznaczonego czasu trwania. W każdej chwili można wpłacać i wypłacać środki pieniężne na rachunku.

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”


Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl