Zasady działania Kasy

SKOK – co to takiego?

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK) to niebankowa instytucja finansowa, która świadczy usługi finansowe dla swoich członków. SKOK jest organizacją ludzi a nie kapitału. Stąd członkowie Kasy są grupą ludzi złączonych wspólną więzią, czy to przez miejsce pracy, czy to przynależność stowarzyszenia społecznego lub zawodowego, która wspólnie oszczędza i pożycza sobie pieniądze.

SKOK jest wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych. Ważna jest więc rola społeczna jaką Kasa pełni. SKOK obsługuje bowiem również osoby, które mogłyby zostać pominięte przez inne instytucje w dostępie do pewnych usług finansowych.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe działają na podstawie Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i Ustawy Prawo Spółdzielcze.


Członkostwo w SKOK Ziemi Rybnickiej

Co trzeba zrobić, aby zostać członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej.

Aby zostać członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej należy:

  • wypełnić deklarację przystąpienia do SKOK Ziemi Rybnickiej;
  • wypełnić deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo–Kredytowych,
  • wpłacić: wpisowe (20 zł), wykupić co najmniej 1 udział (89 zł), wnieść wkład członkowski (1 zł) oraz wnieść wpisowe (2 zł) oraz roczną składkę członkowską w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo–Kredytowych (12 zł).

W przypadku wystąpienia z Kasy udział i wkład członkowski są zwracane.


Bezpieczeństwo

Od dnia 27 października 2012 r. nadzór nad SKOK-ami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru jest zapewnienie:

1) stabilności finansowej Kas;

2) prawidłowości prowadzonej przez Kasy działalności finansowej;

3) bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w Kasach;

4) zgodności działalności Kas z przepisami ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Od 29 listopada 2013 roku depozyty w SKOK-ach zostały objęte pełną ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) na tej samej zasadzie co depozyty bankowe.

SKOK-i zrzeszają się w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej.


Organy statutowe SKOK Ziemi Rybnickiej

Zarząd

Izabela Biłas – Prezes Zarządu

Katarzyna Jaróg – Wiceprezes Zarządu

Franciszek Barakomski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Józef Kula – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Zieleń – Zastępca Rady Nadzorczej

Dominika Piwowarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Janina Polk – Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Tkocz – Członek Rady Nadzorczej

Stefania Rządkowska – Członek Rady Nadzorczej

SWR SKOK

Władze SWR-SKOK:

Łukasz Goszczyński – Prezes
Małgorzata Szymańczyk – Wiceprezes
Marcin Mężyk – Wiceprezes