Nasza historia

Nasza Kasa powstała 18 października 1993 roku, a 17 listopada tego samego roku podpisała umowę z Dyrekcją KWK “Dębieńsko” o współpracy. 7 lutego 1994 roku rozpoczęliśmy swoją działalność operacyjną. Do roku 1996 działała przy kopalni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach. Likwidacje kopalń na Śląsku były dla Zarządu znakiem do wprowadzenia zmian w koncepcji prowadzenia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Zmiana nazwy ze SKOK przy KWK „Dębieńsko” na SKOK Ziemi Rybnickiej (1996 r.) oraz otwarcie pierwszego punktu pozamiejscowego (1998 r.) zaowocowało przekształceniem Kasy w wielooddziałową instytucję, świadczącą usługi w czterech województwach.

Dynamika rozwoju Kasy charakteryzuje się od samego początku dużym wzrostem ilościowym członków. Każdy członek Kasy wstępując do SKOK Ziemi Rybnickiej staje się automatycznie jej współwłaścicielem. Obecnie do naszej Kasy należy ponad 37 tysięcy osób. Kasa obsługuje swych członków w dwudziestu dwóch lokalach kasowych. Główna siedziba mieści się w Czerwionce-Leszczynach, natomiast nasze punkty kasowe otwarte są w województwach: śląskim, opolskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Najwyższą władzą SKOK-u jest Zebranie Przedstawicieli, które powołuje Radę Nadzorczą, sprawującą kontrolę i nadzór nad działalnością SKOK-u. 27 października 2012 r. SKOK przeszedł pod Nadzór Finansowy (KNF), który będzie nadzorował i koordynował pracę Kasy. Organem statutowym, który zajmuje się prowadzeniem działalności finansowej jest Zarząd w osobach: Prezes Izabela Biłas, Wiceprezes Franciszek Barakomski oraz Wiceprezes Katarzyna Jaróg.

SKOK Ziemi Rybnickiej należy do spółdzielni o charakterze finansowym, która uzyskuje dodatnie wyniki finansowe. Świadczy szeroki zakres usług finansowych, nie zatraca przy tym idei samopomocy członkowskiej – co wpisane jest w statutową działalność Kasy. Nasza Kasa wspiera finansowo lokalne przedsięwzięcia gospodarcze, kulturalne, sportowe i oświatowe. Angażuje się również w służące dobru wspólnemu akcje społeczne.

Cechą nadrzędną SKOK-u Ziemi Rybnickiej, prócz dbałości o kulturę obsługi, jest rzetelność i uczciwość w świadczeniu usług. Członkowie Kasy korzystają m.in. z korzystnie oprocentowanych form oszczędzania pieniędzy. Posiadają łatwy i pozbawiony zbędnych formalności dostęp do tanich kredytów.

Wysoką jakość świadczonych usług odzwierciedlają liczne wyróżnienia oraz nagrody, m.in. „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”, „Polski Sukces”, „Czarny Diament”, „Leszczyna” czy „Karolinka”. Jesteśmy laureatem konkursu „Firma nieprzeciętnie przyjazna matkom”.