NBP: zmiana stóp procentowych

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej informuje, iż od 7 października 2021 roku obowiązujące stopy procentowe wynoszą:

  • stopa lombardowa NBP: 1,00%
  • stopa referencyjna NBP: 0,50%
  • odsetki ustawowe: 4,00%
  • odsetki ustawowe za opóźnienie: 6,00%
  • odsetki maksymalne: 8,00%
  • odsetki maksymalne za opóźnienie: 12,00%