Ważna informacja: zmiana numerów rachunków

Od lipca br. do lutego 2020 r. nastąpi zmiana numerów rachunków ROR oraz pozostałych rachunków prowadzonych przez SKOK Ziemi Rybnickiej.

Prosimy członków SKOK Ziemi Rybnickiej o poinformowanie o zmianie numerów rachunków osób i podmiotów, które przekazują środki pieniężne na Państwa rachunki prowadzone w naszej Kasie.

W okresie od lipca 2019 r. do dnia 6 lutego 2020 r. w obsłudze pozostaną dotychczasowe numery rachunków oraz rachunki o nowych numerach.

Od dnia 7 lutego w obsłudze pozostaną jedynie nowe numery rachunków. Oznacza to, że  korzystanie z dotychczasowych numerów rachunków nie będzie możliwe. Jest to o tyle ważne, że dokonane na nie wpłaty nie zostaną zrealizowane.

Zmiana numerów rachunków jest wynikiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych niektórym dostawcom usług płatniczych oraz unikatowych identyfikatorów nadawanych rachunkom płatniczym prowadzonym przez tych dostawców.

WAŻNE!

O zmianie rachunku płatniczego należy poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne, które przekazują środki pieniężne na Państwa rachunki prowadzone w naszej Kasie. W szczególności:

  • pracodawcę,
  • ZUS
  • organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe,
  • urząd skarbowy,
  • inny bank lub Kasę, jeśli posiadają w nich Państwo zdefiniowane zlecenie stałe do rachunku w SKOK Ziemi Rybnickiej,
  • również m.in.: miejski ośrodek pomocy społecznej (w przypadku pobierania świadczeń socjalnych, w tym świadczenie 500+), urząd gminy, urząd miasta, towarzystwa ubezpieczeniowe