Sprzedaż wierzytelności

Zapraszamy do przystąpienia do negocjacji na zasadach określonych w „Warunkach Sprzedaży Wierzytelności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej”.

Informacji dotyczących nabycia wierzytelności udzielają pracownicy Działu ryzyka kredytowego i windykacji pod nr telefonu: 32 432 94 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@skokzr.pl.

>> Oferta sprzedaży wierzytelności

>> Warunki sprzedaży wierzytelności