Promocja członkostwa

Celem promocji członkostwa jest pozyskiwanie nowych członków oraz aktywizacja członków, którzy nie dokonali pełnych opłat członkowskich w naszej Kasie.

Przelewy zewnętrzne

Uczestnicy promocji członkostwa z opcją przelewów zewnętrznych otrzymują kupon pn. „Promocja członkostwa”, na którym znajdują się wyznaczone pola do zbierania stempli kasowych za dokonane zlecenia płatnicze (przelew zewnętrzny) w naszych placówkach. Za każde zlecenie płatnicze (przelew zewnętrzny) przysługuje potwierdzenie w postaci jednego stempla kasowego. Otrzymany Kupon ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty wydania.

Wpływy / transakcje ROR

“Promocja członkostwa” z opcją wpływów/transakcji ROR wymaga posiadania Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego. W przeciągu 6 miesięcy uczestnik promocji musi dokonać za pośrednictwem konta ROR w naszej Kasie 10 transakcji płatniczych lub otrzymać 5 wpływów na konto.