Promocja członkostwa

Promocja członkostwa z przelewami zewnętrznymi oraz wpływami/transakcjami płatniczymi

Fotolia 16909430 Subscription Monthly L

W Promocji Członkostwa biorą udział:

a) osoby nie będące, w chwili przystąpienia do promocji członkami Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Ziemi Rybnickiej.

b) członkowie którzy dokonali wpłacenia wpisowego, ale nie dokonali wpłaty pozostałych opłat członkowskich oraz korzystają wyłącznie z usług zleceń płatniczych (przelew zewnętrzny).>> Regulamin promocji