fbpx

Polityka informacyjna

1. Statut SKOK Ziemi Rybnickiej (aktualizacja: 07.03.2017)

2.  Dane dotyczące Sądu Rejonowego i numeru KRS (aktualizacja: 20.09.2019)

3. Struktura organizacyjna Kasy:

4. Polityka informacyjna SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 01.01.2017)

5. Regulamin Zebrań Grup Członkowskich SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 01.04.2016)

6. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 01.04.2016)

7. Miejsca prowadzenia działalności (wykaz placówek) (aktualizacja: 19.02.2018)

8. Zasady ładu korporacyjnego

9. Skargi i reklamacje (aktualizacja: 31.10.2018)

10. Gwarancja depozytów (aktualizacja: 09.10.2016)