Polityka informacyjna

1. Statut SKOK Ziemi Rybnickiej (aktualizacja: 07.03.2017)

2.  Dane dotyczące Sądu Rejonowego i numeru KRS (aktualizacja: 20.09.2019)

3. Struktura organizacyjna Kasy:

4. Regulamin Zebrań Grup Członkowskich SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 01.05.2016)

5. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 08.06.2016)

6. Miejsca prowadzenia działalności (wykaz placówek) (aktualizacja: 04.03.2021)

7. Zasady ładu korporacyjnego

8. Reklamacje i wnioski członkowskie

9. Gwarancja depozytów (aktualizacja: 09.10.2016)

10. Ogłoszenie o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej (aktualizacja: 21.05.2021)

11. Informacja z Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej z dnia 08.06.2021r. (aktualizacja: 15.06.2021)

12. Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego (03.09.2021)