fbpx

Polityka informacyjna

1. Statut SKOK Ziemi Rybnickiej (aktualizacja: 07.03.2017)

2.  Dane dotyczące Sądu Rejonowego i numeru KRS (aktualizacja: 20.09.2019)

3. Struktura organizacyjna Kasy:

4. Regulamin Zebrań Grup Członkowskich SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 01.04.2016)

5. Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK Ziemi Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach (aktualizacja: 01.04.2016)

6. Miejsca prowadzenia działalności (wykaz placówek) (aktualizacja: 19.02.2018)

8. Zasady ładu korporacyjnego

9. Reklamacje i wnioski członkowskie

10. Gwarancja depozytów (aktualizacja: 09.10.2016)

11. Informacja o Zebraniu Przedstawicieli 2020  (aktualizacja: 10.08.2020)