Organy statutowe


Organy statutowe SKOK Ziemi Rybnickiej

Zarząd:

Izabela Biłas – Prezes Zarządu

Katarzyna Jaróg – Wiceprezes Zarządu

Franciszek Barakomski – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Józef Kula – Przewodniczący Rady Nadzorczej             

Franciszek Rola – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krystian Brudny – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Zieleń – Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Tkocz – Członek Rady Nadzorczej

Jan Kwiatek – Członek Rady Nadzorczej

 

Inspektor ochrony danych osobowych: inspektor@skokziemryb.pl