Organy statutowe


Organy statutowe SKOK Ziemi Rybnickiej

Zarząd:

Izabela Biłas – Prezes Zarządu

Katarzyna Jaróg – Wiceprezes Zarządu

Franciszek Barakomski – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Józef Kula – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzy Zieleń – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dominika Piwowarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Janina Polk – Członek Rady Nadzorczej

Stefania Rządkowska – Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Tkocz – Członek Rady Nadzorczej

 

Inspektor ochrony danych osobowych: inspektor@skokziemryb.pl