eskok

Usługa eSKOK zapewnia dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez Kasę, a także umożliwia wykonywanie transakcji lub innych czynności płatniczych drogą elektroniczną.

eSKOK można uruchomić przy otwieraniu Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego lub Rachunku podstawowego oraz w dowolnym momencie korzystania z tych rachunków.

  • komfort korzystania z oferty Kasy, bez wychodzenia z domu
  • 0 zł za prowadzenie usługi
  • 0 zł za przelewy (nie dotyczy przelewów do ZUS i US)
  • możliwość stałej kontroli środków na rachunku dostęp do operacji finansowych z każdego miejsca w świecie
  • pomoc operatorów eSKOK przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu

Informacja dla członków SKOK otrzymujących płatności zagraniczne i krajowe walutowe

Zlecenie płatnicze kierowane z zagranicy na rachunek członka SKOK powinny zawierać następujące dane:

  • adresat- imię, nazwisko i adres członka SKOK,
  • rachunek adresata – numer rachunku w formacie IBAN składający się z kodu Polski PL oraz numeru rachunku członka kasy np. PL 12 7073 9999 0370 1234 5678 9101,
  • kod BIC- WBKPPLPP ( międzynarodowy identyfikator banku),
  • tytułem- typ przelewu środków na rachunek członka SKOK.

Sprawdź tabelę opłat i prowizji – zobacz