Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia zdrowotne z gwarancją szybkiego dostępu do lekarzy i badań w zamian za składkę, która jest niższa niż koszt jednorazowej wizyty u lekarza-specjalisty.

Ubezpieczenie zdrowotne “Kuracja”: wizyta w szpitalu z powodu jednego z 4-ech zdarzeń: nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru mózgu lub nowotworu złośliwego. Lekarze i badania są dostępne dla Ubezpieczonego przez 6 miesięcy po zajściu nieszczęśliwego wypadku lub opuszczeniu szpitala.

Ubezpieczenie zdrowotne “Na zdrowie”: klasyczne ubezpieczenie zdrowotne. Po opłaceniu składki klient może umawiać się na wizytę u lekarza lub badanie. Ubezpieczenia na osób w wieku 18-67 lat. Także ubezpieczenie w wersji rodzinnej.