Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Niektórych sytuacji losowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć. Możemy mieć wpływ na to, jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Warto mieć ochronę na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku)
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
  – pobytu w szpitalu w NNW
  – całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW
  – NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
  – śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
  – odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
 • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
 • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
 • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
 • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
 • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową