Zalety rachunku A'vista

Atrakcyjna i elastyczna lokata bez oznaczonego czasu trwania. W każdej chwili można wycofać pieniądze, zachowując wpłacony kapitał.

  • wygodny dostęp przez bankowość elektroniczną eSKOK
  • wypłaty bez utraty naliczonych odsetek

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl