Lokata na nowe środki

ikona

5,00% na 3 m-ce

ikona

5,40% na 6 m-cy

ikona

5,70% na 13 m-cy

ikona

500 – 200 000 zł

Lokata na nowe środki to oferta specjalna z oprocentowaniem do 5,7%. Na lokacie jest możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków do 200 000 zł.

Co to są „nowe środki”?

Suma środków zgromadzonych na rachunkach ROR, avista, lokat i RSO na dzień 30.09.2023 r. to tzw. “stare środki”. “Nowe środki” to wszystko co jest nadwyżką ponad “stare środki”. Saldo depozytów obejmuje sumę kapitału na ROR, lokatach terminowych, RSO oraz avista (sam kapitał, bez naliczonych, a nieskapitalizowanych jeszcze odsetek). Klient SKOK może posiadać wiele takich lokat, ale na łączną kwotę nie przekraczającą 200 000 zł.


Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl