Zalety lokaty urodzinowej

13-miesięczna lokata, którą można założyć tylko w miesiącu urodzin klienta lub miesiącu rocznicy przystąpienia do SKOK.

  • oprocentowanie na 13 miesięcy – 6,75%
  • wysokość wpłacanej kwoty – od 500 do 50 000 zł
  • Jednocześnie można posiadać maksymalnie 2 lokaty urodzinowe (jedna z tytułu urodzin klienta oraz jedna z tytułu rocznicy przystąpienia do SKOK)

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl