Zalety lokaty rentierskiej

Oszczędności pozwolą Ci zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Lokaty rentierskie to lokaty terminowe, w których odsetki  wypłacane są w trakcie okresu umownego na rachunek wskazany w umowie, w okresach 1 lub 3 miesięcznych.

  • wypłata odsetek co 1 lub co 3 miesiące
  • kapitał początkowy już od 500 zł

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl