fbpx

Dlaczego warto skorzystać z Lokaty na nowe środki

Lokata na nowe środki to oferta specjalna z oprocentowaniem 1,5%. Na lokacie jest możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków do 50 000 zł.

1,5%

oprocentowanie zmienne w skali roku

3

miesiące okresu oszczędzania

500 – 50 000 zł

kwota lokaty

Co to są „nowe środki”?

Suma środków zgromadzonych na rachunkach ROR, avista, lokat i RSO na dzień 31.10.2020 to tzw. „stare środki”. Z kolei „Nowe środki” to wszystkie to co jest nadwyżką ponad „stare środki”. Saldo depozytów obejmuje sumę kapitału na ROR, lokatach terminowych, RSO oraz avista (sam kapitał, bez naliczonych, a nieskapitalizowanych jeszcze odsetek). Klient SKOK może posiadać wiele takich lokat, ale na łączną kwotę nie przekraczającą 50.000 zł.

 

Przykład 1

Stare saldo na 31.10.2020: 40.000zł

Saldo depozytów na 25.11.2020: 40.000zł

Efekt: możliwość założenia lokaty Nowe środki w kwocie min 500zł, max 50.000zł bez konieczności „uzupełniania”

 

Przykład 2

Stare saldo na 31.10.2020: 20.000zł

Saldo depozytów na 25.11.2020: 60.000zł

Efekt: możliwość założenia lokaty Nowe środki w kwocie min 500zł, max 50.000zł bez konieczności „uzupełniania”

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl