Dlaczego warto skorzystać z Lokaty na nowe środki

Lokata na nowe środki to oferta specjalna z oprocentowaniem do 7%. Na lokacie jest możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków do 200 000 zł.

6,00% na 3 m-ce

oprocentowanie stałe w skali roku

7,00% na 6 m-cy

oprocentowanie stałe w skali roku

500 – 200 000 zł

kwota lokaty

Co to są „nowe środki”?

Suma środków zgromadzonych na rachunkach ROR, avista, lokat i RSO na dzień 31.12.2022 r. to tzw. „stare środki”. „Nowe środki” to wszystko co jest nadwyżką ponad „stare środki”. Saldo depozytów obejmuje sumę kapitału na ROR, lokatach terminowych, RSO oraz avista (sam kapitał, bez naliczonych, a nieskapitalizowanych jeszcze odsetek). Klient SKOK może posiadać wiele takich lokat, ale na łączną kwotę nie przekraczającą 200 000 zł.

Aktualne oprocentowanie rachunku a’visa dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”  w dokumencie TABELA OPROCENTOWANIA A’VISTA, LOKAT I RACHUNKÓW SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA (może być małymi literami).

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl