Dlaczego warto skorzystać z Lokaty na nowe środki

Lokata na nowe środki to oferta specjalna z oprocentowaniem 1%. Na lokacie jest możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków do 20 000 zł.

1%

oprocentowanie zmienne w skali roku

3

miesiące okresu oszczędzania

500 – 20 000 zł

kwota lokaty

Co to są „nowe środki”?

Suma środków zgromadzonych na rachunkach ROR, avista, lokat i RSO na dzień 28.02.2021 to tzw. „stare środki”. Z kolei „Nowe środki” to wszystkie to co jest nadwyżką ponad „stare środki”. Saldo depozytów obejmuje sumę kapitału na ROR, lokatach terminowych, RSO oraz avista (sam kapitał, bez naliczonych, a nieskapitalizowanych jeszcze odsetek). Klient SKOK może posiadać wiele takich lokat, ale na łączną kwotę nie przekraczającą 20.000 zł.

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl