Zalety lokaty dla nowych klientów

„Witaj w SKOK” to 3-miesięczna lokata terminowa dla nowych klientów dostępna w placówkach SKOK Ziemi Rybnickiej.

  • oprocentowanie na 3 miesiące – 1%
  • wysokość wpłacanej kwoty – od 500 do 50 000 zł
  • limitowana oferta dostępna przez 60 dni od dnia przystąpienia do SKOK

Oprocentowanie lokat dostępne jest w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki pieniężne zgromadzone w SKOK Ziemi Rybnickiej są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1937 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ochroną BFG na stronie www.bfg.pl