Prezes Kasy Krajowej wybrany na przewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych

Światowa Rada Związków Kredytowych (WOCCU) jednogłośnie wybrała Polaka, prezesa Kasy Krajowej Rafała Matusiaka na stanowisko przewodniczącego Rady Dyrektorów. Nowy szef WOCCU będzie pełnił tę funkcję dwa lata.

To wielkie, osobiste wyróżnienie Rafała Matusiaka i wyraz uznania światowej społeczności (WOCCU skupia unie z ponad stu państw, które obsługują 270 milionów ludzi) dla osiągnięć polskich Kas, wyrażone w ten sposób już po raz drugi. Kilka lat temu funkcję tę piastował Grzegorz Bierecki.

SKOK-i na całym świecie są powszechnie uznawane za modelowy przykład szybkiego, profesjonalnego i kompleksowego zbudowania od podstaw segmentu rynku finansowego odwołującego się do ideałów samopomocy i opartego na społecznej aktywności swoich uczestników.

źródło: skok.pl