Konkurs dla członków Kas o cyberbezpieczeństwie cz. 4

Przypominamy o trwającym właśnie konkursie, w którym do wygrania jest nagroda główna o wartości 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

Konkurs trwa od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku i odbywa się w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja Konkursu odbywa się jeden raz w miesiącu i będzie się rozpoczynała każdego 1 dnia miesiąca.

Aktualnie zapraszamy do drugiej edycji konkursu, która rozpoczęła się  1 grudnia 2021 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Konkurs prowadzony jest w formie listownej z wykorzystaniem kuponu konkursowego opublikowanego na stronie www.skef.pl, na stronie internetowej Patrona/Fundatora, w gazecie „Czas Stefczyka”, a także na stronach internetowych SKOK-ów, umożliwiający Uczestnikowi udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa.

 

INSTRUKCJA

Krok I – Zapoznaj się z regulaminem konkursu.

Krok II – Przeczytaj artykuł na temat cyberbezpieczeństwa.

Krok III –  Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Krok IV – Na kuponie konkursowym – udziel odpowiedzi w części I (test) oraz w części II   (pytanie opisowe).

Krok V – Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kuponem konkursowym prześlij na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej  ul. Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem: Z cyberbezpieczeństwem na „Ty” do dnia 22 grudnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Na zwycięzców każdej z czterech edycji konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z materiałami konkursowymi znajdują się na stronie : https://www.skef.pl/z-cyberbezpieczenstwem-na-ty/

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!