Płacisz kartą VISA w Internecie? Sprawdź co się zmieni od 1 marca

Jeśli dokonujesz płatności kartą VISA SKOK w Internecie – koniecznie zapoznaj się ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 marca 2022 r.

Co się zmienia

Od dnia 1 marca 2022r. realizacja transakcji w Internecie odbywać się będzie tylko i wyłącznie  z zastosowaniem tzw. dwustopniowego uwierzytelnienia. Oznacza to, że do dokonania takiej transakcji wymagane będzie podanie e-hasła oraz jednorazowego kodu SMS (dotychczas wystarczała tylko podanie kodu SMS).

Zmiana ta dotyczy sklepów internetowych, które oferują obsługę płatności z użyciem 3D Secure.

 

Dlaczego wprowadzono takie zmiany

Zmiana w sposobie uwierzytelniania transakcji internetowych wprowadzona została w celu spełnienia wymogów nakładanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, tzn. art. 32i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (silne uwierzytelnienie, wprowadzone tzw. Dyrektywą PSD2).

Zgodnie z Dyrektywą PSD2 instytucje finansowe (w tym SKOK) są zobowiązane stosować silne uwierzytelnienie i w przypadku transakcji z użyciem karty, klient będzie zobligowany potwierdzać płatność przy użyciu co najmniej dwóch elementów uwierzytelniania z poniższych kategorii:

  • wiedza,
  • cechy charakterystyczne użytkownika,
  • coś, co posiada użytkownik.

Obecnie przy płatności kartą w Internecie, najczęściej klient proszony jest o potwierdzenie transakcji jednorazowym kodem SMS. To, czy płatność wymaga dodatkowej autoryzacji (kod SMS), zależy od tego, czy sklep internetowy oferuje obsługę płatności z użyciem 3D Secure.

 

Jak ustanowić e-hasło

Aby ustanowić e-hasło wymagane jest posiadanie dostępu do usługi bankowości elektronicznej eSKOK (jeśli jeszcze nie korzystasz z darmowej usługi eSKOK zapraszamy do najbliższej placówki SKOK Ziemi Rybnickiej). Ustanowienie e-hasła jest bardzo proste – zrobisz to w serwisie internetowym e-SKOK (nie ma możliwości ustanowienia e-hasła w aplikacji mobilnej mSKOK).

Krok 1: Zaloguj się do serwisu internetowego eSKOK i wybierz zakładkę KARTY

Krok 2: Kliknij w przycisk Ustaw/zmień e-hasło

Krok 3: Wpisz 6-cyfrowe własne e-hasło

Krok 4: Dokonaj autoryzacji poprzez wpisanie jednorazowego kodu SMS

 

Transakcje internetowe po nowemu

Mając na uwadze powyższe od 1 marca 2022r.  usługa silnego uwierzytelnienia w SKOK opierać będzie się o łączne zastosowanie dwóch czynników:

  • kod SMS – element posiadania – jak miało to miejsce o tej pory,
  • hasło do transakcji internetowych (e-hasło zdefiniowane w serwisie internetowym eSKOK) – element wiedzy.

 

W zależności od specyfiki danego sklepu internetowego przebieg może się nieznacznie różnić, co do zasady jednak w pierwszej kolejności klient będzie proszony o podanie e-hasła, a następnie o jednorazowy kod sms.

 

Podsumowując

Jeśli dokonujesz lub zamierzasz dokonywać płatności kartą VISA SKOK w Internecie, a jeszcze nie posiadasz ustanowionego e-hasła w serwisie internetowym eSKOK, zrób to jak najszybciej!!!

 

Szczegóły w placówkach SKOK oraz w pliku.