BIK: co to jest i jaką pełni funkcję przy udzielaniu pożyczki

 

Od kilku lat banki oraz niektóre instytucje finansowe – w tym i nasza Kasa – przy udzielaniu klientom kredytów posiłkują się pomocą Biura Informacji Kredytowej (BIK). Dla tych instytucji historia kredytowa klienta  (wiarygodność) ma ogromne znaczenie.

Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w Polsce instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i SKOK-om dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. W BIK-u również klient starający się o kredyt może sprawdzić sam siebie – jakie dane na jego temat znajdują się w bazie Biura. BIK nie jest rejestrem niesolidnych dłużników. W bazach BIK znajdują się dane każdego, kto kiedykolwiek złożył wniosek o kredyt, posiada kartę kredytową lub jest poręczycielem. Są to informacje zarówno pozytywne, jak i negatywne, jednak znaczna większość informacji dotyczy osób rzetelnie spłacających swoje kredyty.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Dane klienta są przesyłane do BIK z chwilą składania przez niego w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego, a następnie już po udzieleniu kredytu. Przez cały okres spłacania kredytu bank lub SKOK przesyła do BIK informacje dotyczące tego jak klient spłaca swoje zobowiązania. Przynajmniej raz w miesiącu dane te są aktualizowane. W oparciu o te dane powstaje tzw. historia kredytowa.

Historia kredytowa to najlepsza rekomendacja

Historia kredytowa to nic innego jak obraz finansowy klienta – kronika solidności regulowania zobowiązań finansowych. To jak będzie ona wyglądać, zależy wyłącznie od samego klienta. Jeśli terminowo spłaca kredyt, w bazie BIK znajdują się dane pozytywne. Jeśli kredyt spłacany jest z opóźnieniem (w przypadku opóźnienia dłuższego niż 60 dni), do bazy trafiają dane negatywne. Dane trafiające do BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR.

Pozytywna historia kredytowa to same plusy i działa na korzyść klienta. Dla banków i SKOK-ów staje się on bardziej wiarygodny i cenny. Kiedy otrzymają z BIK informacje na temat klienta i jego historii kredytowej wykorzystują je przy podejmowaniu decyzji kredytowej. W praktyce banki lub SKOK-i za pozytywną historię kredytową – czyli rzetelność finansową klienta – mogą nagrodzić go swego rodzaju premią w postaci: zaoferowania lepszych warunków finansowych przy ubieganiu się o kredyt (np. niższe oprocentowanie kredytu), skrócenia bądź uproszczenia procedur udzielania kredytów, obniżenia opłat i prowizji.

Przetwarzanie danych zależy od solidności

To jak długo dane klienta będą przetwarzane przez BIK zależy tylko i wyłącznie od tego, jak solidnie spłaca on swój kredyt. Jeśli zobowiązania spłaca terminowo, dane o jego kredycie będą się znajdowały w BIK do czasu, kiedy kredyt zostanie całkowicie spłacony. Przez ten czas mogą być udostępnione bankom i SKOK-om.W przypadku, gdy kredyt zostanie spłacony, a klient chce, żeby pozytywna historia kredytowa była jego atutem w dalszych kontaktach z bankiem bądź SKOK-iem, powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BIK swoich danych (będą w bazie BIK przez taki czas, na jaki została wyrażona zgoda). Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy w czasie trwania umowy kredytowej klient spóźnił się ze spłatą raty. Jeśli spóźnienie wynosi powyżej 60 dni i upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania go o zaległościach przez bank lub
SKOK, wtedy BIK dane może przetwarzać bez zgody klienta przez 5 lat.

Choć spłaciłeś kredyty – udziel zgody

Jeśli chcemy, by banki lub SKOK-i postrzegały nas jako atrakcyjnych klientów powinniśmy postarać się, żeby pozytywna historia spłat naszych zobowiązań była dostępna dla banków i SKOK-ów nie tylko w trakcie spłacania kredytu, ale także po jego spłaceniu. Dlatego, aby pozytywne informacje o naszych już spłaconych zobowiązaniach były dostępne dla instytucji finansowych powinniśmy wyrazić zgodę na przetwarzanie przez BIK tych informacji.

Zgody możemy udzielić w każdej chwili – w momencie podpisywania umowy kredytowej, w trakcie spłacania kredytu oraz już po jego całkowitej spłacie. Można to zrobić w banku, w którym bierzemy lub braliśmy kredyt oraz w Biurze Obsługi Klienta BIK. Udzielenie zgody nie jest „przymusowe”. Należy jednak pamiętać, że jeśli takiej zgody nie wyrazimy, dla banków i SKOK-ów staniemy się anonimowi i możemy mieć zdecydowanie mniejsze szanse, by w przyszłości uzyskać korzystne warunki kredytowe, np. niższą marżę, czy dłuższy okres kredytowania. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych zwiększamy swoje szanse na możliwość naliczenia naszej oceny punktowej